กิจกรรม สำนักปลัด
กิจกรรม : มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายละเอียด :
    

 วันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลบ้านสวน โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวนพร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต.บ้านดอนศาลา  รพ.สต.บ้านปากคลอง อาสาสมัครบริบาลฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 44 ราย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**