กิจกรรม กองคลัง
กิจกรรม : ประชุมกลุ่มผู้ใช้นำ้ตำบลมะกอกเหนือ
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2564  กองคลังได้ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้้ำตามโครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในการบริหารจัดการกลุ่ม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึึ่งคัดเลือกจากตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้นำ้ตำบลมะกอกเหนือให้มีประสิทธิภาพ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564   อ่าน 173 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**