ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหม้อ หมู่ที่ 1 - ท่ามะนาว หมู่ที่ 7
  รายละเอียด : ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหม้อ หมู่ที่ 1 - ท่ามะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลมะกอกเหนือ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน