ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างกำแพงโรงเรียนวัดบ้านสวน - ประชานุสรณ์ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างกำแพงโรงเรียนวัดบ้านสวน - ประชานุสรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.443 กม. หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,772 ตารางเมตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน