ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโคกหม้อ หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโคกหม้อ  หมู่ที่ 1  ตำบลมะกอกเหนือ  ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร  วงเงินในการทำสัญญาจ้าง  485,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน