ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสวน - ไสคำ  หมู่ที่ 6

- แบบ ปร.5

- แบบ ปร.4

- ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน