ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสเลียบ - หนองบ่อ  หมู่ที่ 9

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน