ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองดอนนูด หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

         จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองดอนนูด  หมู่ที่ 8  ตำบลมะกอกเหนือ ปริ มาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 150 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร  ดำเนินการตามรูปแบบรายการและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบ้านสวนกำหนด วงเงินราคารวมในการจัดจ้าง  405,000 บาท  (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน