งานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน