ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน