ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน