งานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) การแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2509
  รายละเอียด :

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน