ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562
  รายละเอียด :

 กองคลัง ได้จัดทำสรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน