ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯลฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน