ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  รายละเอียด :

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯลฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน