ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
  รายละเอียด :

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะ ฯลฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน