ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการให้บริการแก่ผู้ขอใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก)
  รายละเอียด :

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ได้จัดทำรายงานผลการใช้บริการผู้ขอใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน