ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

 มาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดพัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน