ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบสดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 23)
  รายละเอียด :

 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบสดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 23)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน