ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
  รายละเอียด :

 ในรอบเดือนตุลาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อดจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน