ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน
  รายละเอียด :

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ ทองพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 315 คน