ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข.
  รายละเอียด :

 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน