ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบากสัตว์ปีก
  รายละเอียด :

 ความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบากสัตว์ปีก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน