ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ต.ค. 2563
2 โครงการเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ก.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 ส.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 ก.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ก.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.ค. 2563
7 รายงานผลการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 ก.ค. 2563
8 รายงานผลการให้บริการแก่ผู้ขอใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.ค. 2563
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 มิ.ย. 2563
10 ขอความร่วมมือทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17