ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ก.ค. 2563
3 รายงานผลการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ก.ค. 2563
4 รายงานผลการให้บริการแก่ผู้ขอใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ก.ค. 2563
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 มิ.ย. 2563
6 ขอความร่วมมือทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 มิ.ย. 2563
7 สถิติผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 มิ.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ อัคคีภัย ป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 เม.ย. 2563
9 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 มี.ค. 2563
10 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17