ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 27) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 มิ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 พ.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน ไวรัสโคโรน่า -2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 พ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19" ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 พ.ค. 2564
5 นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 พ.ค. 2564
6 ไม่มองข้าม 5 จุดเสี่ยงโควิด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 พ.ค. 2564
7 กินผัก-ผลไม้ปลอดภัย COVID - 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 พ.ค. 2564
8 ข้อสั้งการ/เสนอแนะในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 พ.ค. 2564
9 มาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 24) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 เม.ย. 2564
10 มาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21