งานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ไฟล์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายงานบริหาร อำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสาร
539
01 ส.ค. 2563
2 ไฟล์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายทั่วไป วิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
01 ส.ค. 2563
3 ประกาศ ก.ท.จ.พัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
30 พ.ค. 2563
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) การแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2509 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
07 ก.พ. 2563
5 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
572
06 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1