ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 มิ.ย. 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 เม.ย. 2563
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 เม.ย. 2563
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 มี.ค. 2563
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายถนนโคกหม้อ - บ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 ก.พ. 2563
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านสวน - หนองฟ้าผ่า หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 ก.พ. 2563
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 ม.ค. 2563
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 ม.ค. 2563
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 พ.ย. 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11