ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 มิ.ย. 2562
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ก.พ. 2562
3 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเลียบคลองดอนนูด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 มิ.ย. 2561
4 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 พ.ค. 2561
5 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายวังบ่อ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 มี.ค. 2561
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองโคกหม้อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ม.ค. 2561
7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ต.ค. 2560
8 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหม้อ หมู่ที่ 1 - ท่ามะนาว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 ก.ย. 2560
9 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างกำแพงโรงเรียนวัดบ้านสวน - ประชานุสรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ก.ย. 2560
10 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10