ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
348
04 เม.ย. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
03 เม.ย. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 มี.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
05 ก.พ. 2564
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสขี้กวาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ม.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
06 ม.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
09 ธ.ค. 2563
8 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเลียบคลองบางมวง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
09 พ.ย. 2563
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขาดี-นาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
09 พ.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตชุมชนบ้านปากคลองเก่า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
09 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14