ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตชุมชนบ้านปากคลองเก่าถนนสาย ร.9 เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
09 พ.ย. 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
08 พ.ย. 2563
13 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
21 ต.ค. 2563
14 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
20 ต.ค. 2563
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
03 ต.ค. 2563
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 ต.ค. 2563
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
06 ก.ย. 2563
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
09 ส.ค. 2563
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ก.ค. 2563
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
07 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14