ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนศาลา - บ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
925
19 ต.ค. 2558
72 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
932
01 ต.ค. 2558
73 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค่ายเสือ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
01 ต.ค. 2558
74 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสอบราคาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มพร้อมระบบกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ 4,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
983
03 ส.ค. 2558
75 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางมวง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
936
22 พ.ค. 2558
76 ประกาศการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางมวง หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
903
18 พ.ค. 2558
77 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลอดผ่านถนนสายปากคลองเก่า - ถนนรถไฟ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
943
24 มี.ค. 2558
78 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสวน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
24 มี.ค. 2558
79 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายปากพลี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
24 มี.ค. 2558
80 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าแค - บ้านสวน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
942
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14