ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำพร้อมวางท่อลอดกลม คสล. หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
930
24 มี.ค. 2558
82 โครงการวางท่อประปา PVC Ø 2 นิ้ว ถนนสายบ้านสวน – สะพานไทร หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
917
24 มี.ค. 2558
83 ประกาศการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสวน หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
860
20 มี.ค. 2558
84 ประกาศการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปากพลี หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
854
20 มี.ค. 2558
85 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
938
24 ก.พ. 2558
86 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านระหว่างคลอง-บ้านท่ามะนาวตก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
22 ธ.ค. 2557
87 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาอ้อ
1023
24 ต.ค. 2557
88 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง ศพด.
996
24 ต.ค. 2557
89 ประกาศการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาอ้อ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
858
10 ต.ค. 2557
90 ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบ e-Action โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาสวน หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอกเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
851
27 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14